Disclaimer

Algemeen

Wij waarderen uw interesse in ons assortiment en uw bezoek aan onze website. Het door de bezoeker geven van informatie binnen sommige onderdelen van deze website gebeurt vrijwillig. We maken u er op attent dat deze informatie alleen binnen de eigen organisatie gebruikt zal worden. Met andere woorden: wij verzekeren u dat deze informatie volgens de geldende privacywetgeving vertrouwelijk wordt behandeld.

Auteursrechten

© Copyright 2009, Frélan, Ridderkerk.
Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en video’s, en hun rangschikking op de websites zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermingswetten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden gekopieërd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Enkele sites bevatten bovendien afbeeldingen die onderworpen zijn aan het copyright van
derden.

Handelsmerken

Indien niet anders vermeld zijn alle handelsmerken op de websites van Frélan beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typelabels, logo’s en emblemen. Geen garanties of protesten. Deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij de juistheid van de aanwezige informatie niet garanderen. Elke verantwoordelijkheid voor schade, die direct of indirect door het gebruik van deze website ontstaat, wordt uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid van Frélan, Ridderkerk.

Geen vergunning

Frélan, Ridderkerk heeft getracht een innovatieve en informatieve website te maken. We hopen dat u net als wij enthousiast bent over deze website. Wij gaan ervan uit dat u begrip hebt voor het feit dat wij ons intellectuele eigendom inclusief patenten, merken en auteursrechten moeten beschermen. Door deze website wordt geen vergunning gegeven om dit intellectuele eigendom van Frélan, Ridderkerk of van derden te gebruiken.
© Copyright 2009, Frélan, Ridderkerk.